Alfa Autójavító Kft. > Alfa Autójavító > Biztosítási kárügyintézés

Biztosítási kárügyintézés

Szervizünkben vállaljuk sérült autója teljeskörű kárügyintézését.

Kárbejelentés esetén szükséges dokumentumok

Casco kárrendezés esetén, töréskárnál:
•    forgalmi engedély
•    törzskönyv, banki
•    gépjárművezető vezetői engedélye
•    baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
•    rendőrségi iratok (amennyiben van)
•    meghatalmazás
•    cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

alfa10

Casco kárrendezés esetén, lopáskárnál: 

Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor:
•    Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
•    Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
•    Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
•    Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
•    A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
•    A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
•    Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
•    A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
•    A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
•    A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
•    Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.

Bejelentkezés:

5000 Szolnok, Százados u. 1.
+36 30 578 3967
info@alfasuzuki.hu